Jakie są korzyści wdrożenia RPA?

Odpowiedź

Robot to pod wieloma względami pracownik idealny. Wykona każde powierzone zadanie sumiennie, szybko i bez narzekania. Dlatego pierwszą korzyścią z uruchomienia robota programowego, jaka może przyjść do głowy, są oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. W rzeczywistości jednak boty nie są w stanie zastąpić ludzi, a raczej traktowane są dodatkowe narzędzie, które umożliwia pracownikom szybciej osiągać więcej. Jedną z największych korzyścią oferowaną przez technologię RPA (Robotic Process Automation) jest bowiem uwolnienie ludzi od wykonywania monotonnych, powtarzalnych prac, dzięki czemu mogą oni skupić się na bardziej wartościowej, kreatywnej pracy np. zarządzaniu relacjami z klientami. Dzięki RPA człowiek nie musi pracować jak robot.

Prawdą jest jednak, że roboty programowe pozwalają firmom ograniczać koszty.

25-50% – na tyle szacuje zyski z wdrożenia RPA amerykański instytut IRPAAI (Institute for Robotic Process Automation and Artificial Intelligence), wynika z założenia, że koszt robota wynosi ok. 20% kosztu jednego pełnego etatu.

35-65% – podobnie szacunki redukcji kosztów podaje stowarzyszenie NASSCOM (National Association of Software and Services Companies). Obie organizacje uznają, że zyski mogą być nieco mniejsze w przypadku firm korzystających z offshoringu swoich procesów.

80% – z kolei na tyle ograniczenie kosztów ocenia firma UiPath, czołowy dostawca rozwiązań RPA przy zwrocie z inwestycji osiąganym w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Co więcej, z czasem i wdrażaniem kolejnych robotów dzięki akumulacji zysków można liczyć na kolejne 20% oszczędności. Warto w tym miejscu dodać, że RPA jest skalowalne i zapewnia firmom elastyczność – roboty bardzo łatwo „zatrudnić” i „zwolnić”.

Ponadto pośród korzyści należy wymienić:
-> Wysoką i stałą jakość pracy wykonywanej przez roboty.
-> Roboty działają w trybie 24x7x365, nie chorują i nie biorą urlopów a swoje zadania wykonują dokładnie, za każdym razem w taki sam sposób i nie popełniają błędów
-> Poprawa wydajności procesów wewnętrznych
-> Wyższa jakość danych i większa kontrolą nad nimi

Roboty także harmonijnie współpracują z systemami IT, dzięki czemu można ograniczać koszty i ryzyko transformacji cyfrowej. Wdrożenie RPA w połączeniu z ML (Machine Learning) oraz NLP (Natural Language Processing) uznawane jest także jako pierwszy strategiczny krok w kierunku wykorzystania w biznesie sztucznej inteligencji -> w kilka tygodni z wykorzystaniem RPA, ML, NLP
Ostatecznie wszystko to przekłada się również na większe zadowolenie klientów. Firma reaguje szybciej a bardziej dokładne informacje zwiększają jakość obsługi.

Polecane artykuły

Pomimo początkowych trudności, RPA napędza cyfrową transformację dystrybutora IT

Pomimo początkowych trudności, RPA napędza cyfrową transformację dystrybutora...

Tarsus Distribution to najdłużej działający dystrybutor IT w Afryce Południowej.

Jak roboty pomagają usprawnić ochronę zdrowia

Jak roboty pomagają usprawnić ochronę zdrowia

W miarę jak rośnie liczba pacjentów, wyzwania, z jakimi muszą mierzyć...

Fabryka robotów sposobem na transformację biznesu Orange Spain

Fabryka robotów sposobem na transformację biznesu Orange Spain

W założeniach zapoczątkowanej w 2016 r. głębokiej transformacji biznesowej Orange Spain...